Peper belooft je zorg te dragen voor de privacy en bescherming van je persoonsgegevens. Doordat je ons persoonsgegevens verstrekt, geef je ons uitdrukkelijk de toestemming om deze te verwerken.

Gegevensverwerker?

Je persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door:

Peper-Peperstraat 55-9000 Gent-KBO: 069784391

www.peper.be

Contactpersonen: Stefanie Billiet en Philip Henderickx

Welke gegevens?

  • Via onze website worden persoonsgegevens verzameld via verschillende formulieren (contactformulieren, inschrijvingen op nieuwsbrieven, …). Hierbij kan je gevraagd worden om je naam (voornaam en familienaam), e-mailadres, adres, telefoonnummer mee te geven.
  • We ontvangen ook gegevens als je ons mailt op een e-mailadres eindigend op @peper.be.
  • We hebben toegang tot je contactgegevens als je reserveert via Resengo, booking.com of airbnb.
  • Beeldopnamen (camerabewaking) in Peper zelf.

Onze website plaatst enkele cookies. Voor meer details verwijzen we naar onze cookie policy.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om met je in contact te kunnen treden, je een optimale dienstverlening aan te kunnen bieden of je toegang te verlenen tot bepaalde informatie. Als je bijvoorbeeld een reservatie in het restaurant hebt gemaakt of een boeking van onze B&B en er is een wijziging van onze kant, dan kunnen wij je hiervoor contacteren via de gegevens waarover we beschikken.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over onze nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen. Deze mails worden verstuurd via Mailchimp en je kan je er altijd voor uitschrijven.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden ter preventie en detectie van fraude en onregelmatigheden.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

We delen of verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

Hoelang houden we deze gegevens bij?

We houden je persoonsgegevens (voor reservaties in het restaurant, boekingen van de B&B en e-mails die je ons gestuurd hebt) niet langer bij dan noodzakelijk. 

Ontvang je e-mails via Mailchimp van Peper? Dan houden we je gegevens bij tot je je uitschrijft via Mailchimp. Je kan je ten allen tijde uitschrijven voor dergelijke e-mails.

Andere websites en verwerking door derden

Onze website kan verwijzen naar andere websites, wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy policies en hun cookie policies. Wanneer we afhankelijk zijn van de diensten van derden voor een correcte uitoefening van onze dienstverlening, is er een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst). Je kan de privacy policy nalezen van Peper op Resengo

Je kan je gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die we geregistreerd hebben in te zien en eventueel onnauwkeurigheden, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk ogenblik vragen dat je persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden. Je kan ons hiervoor een mail sturen naar he***@pe***.beof een brief richten aan onze maatschappelijke zetel (Peperstraat 55, 9000 Gent). 

Heb je een klacht of opmerking

Als je klachten op opmerkingen hebt over ons privacybeleid? Je kan ons hiervoor een mail sturen naar he***@pe***.be of een brief richten aan onze maatschappelijke zetel (Peperstraat 55, 9000 Gent). Wanneer je dit wenst, kan je je klacht ook richten tot de bevoegde instantie: Privacycommissie.